Lønadministration

Hvis din virksomhed er nået til et punkt, hvor det er nødvendigt at ansætte een eller flere medarbejdere, er der en række regler og love som skal overholdes. I denne forbindelse er det muligt for Activa Accounting at servicere Jer på det lønmæssige område. Udbetaling og håndtering af løn opfattes oftest som en af de mest komplicerede opgaver, hvorfor det synes naturligt at outsource denne.

Lønadministration indebærer blandt andet håndtering af registrering, ATP, AM- og SP-bidrag, A-skat, feriepenge samt en række andre gældende forhold.

Vi sørger for at lede Jeres virksomhed sikkert gennem denne proces.