Årsafslutning

Efter regnskabsårets udløb udfører vi en nærmere specificeret årsafslutning, som sikrer at revisor modtager det materiale der er nødvendig til udarbejdelsen af årsregnskabet.

En årsafslutning er en specificeret opgørelse over regnskabsårets forløb. Årsafslutningen er det færdige resultat til revisoren, som udformes af os.

I praksis består årsafslutningen blandt andet af bank- og lønafstemning, momsregnskab, anlægskartotek, afstemning af kreditorer og debitorer samt diverse konti, periodisering og meget mere. Det enkelte produkt tilpasses den enkelte kunde for at opnå det optimale resultat.

Activa Accounting udformer hele årsafslutningen fra løbende indberetninger til færdigt produkt. Det at vi er en del af processen fra start til slut gør os særegne, og sikrer en høj kvalitet af slutproduktet.